Ești un străin sau italian și doresti omologarea în Italia a titlului de studii sau profesional obținut într-o țară europeană sau din afară?

Nevoia tot mai mare de a vedea recunoscut gradul sau  calificarea profesională în cadrul Uniunii Europene este legată de mobilitatea studenților și profesioniștilor din cele 27 de state membre, un factor cheie în realizarea integrării depline a Vechiului Continent. De fapt, Directiva 249/1977/CE transpusă în Italia prin Legea n. 31 din 09 februarie 1982, permite cetățenilor UE libertatea de a furniza servicii profesionale în fiecare țară europeană, fără excepție dependentă de naționalitate sau de reședință.

Uniunea Europeană este de zeci de ani angajată în promovarea politicilor de integrare care favorizează un sistem uniform, un regim transparent și flexibil de recunoaștere, din partea țărilor membre, a diplomelor și calificărilor profesionale dobândite. Consiliul European de la Lisabona din 2000 a fost o piatră de hotar în această direcție, deoarece și-a exprimat cu fermitate necesitatea unei cooperări mai strânse între țările UE și a promovat dezvoltarea unui cadru comun de acțiune pentru recunoașterea reciprocă a calificării. În plus, procesul de la Bologna, care a început în 1999 a condus, în 2010, Consiliul European de la Lisabona pentru a stabili Spațiul European al Învățământului Superior (SEIS).

În cele din urmă, decretul leg. 206/07 a pus în aplicare în Italia, Directiva Europeană 2005/36 privind recunoașterea calificărilor profesionale. Deci, Italia și restul Uniunii Europene recunoaște gradele (Diplome de Licenta)  obținute în una din țările Uniunii Europene.

În plus, în punerea în aplicare a Decretului prezidențial n. 394/1999 Reglementări pentru punerea în aplicare a Legii de Imigrare adoptat prin Decretul legislativ. N. 286/1998 “, condițiile legii se aplică și cetățenilor străini care solicită acest lucru, în ceea ce privește calificările obținute în cadrul UE sau într-o țară din afara Uniunii Europene.

Ești absolvent? Ești un inginer, jurnalist, avocat, asistent social într-o țară europeană sau din afara Europei și dorești să ai acces la universitățile italiene sau să-ti practici profesia în Italia?

DLG Academy SRL va ajuta să omologati gradul profesional realizat într-o țară a Uniunii Europene sau într-o țară din afara UE, prin proceduri administrative rapide și sigure.

Veți avea posibilitatea de a:

  • avea acces la cele mai importante universități italiene și străine;
  • obține o calificare profesională în Italia sau în străinătate;
  • avea acces la concursuri publice și private din Italia sau în străinătate.

Multe persoane au obținut deja omologarea calificării sau recunoașterea titlurilor profesionale. De fapt, Ministerul Justiției publică  periodic decretele de recunoaștere a calificărilor profesionale. Pentru a vizualiza lista de decrete de recunoaștere a calificărilor profesionale obținute în străinătate click aici.

Norme europene de referință:

Norme italiene de referință:

Condividi questo articolo sui social!